DŽAIPUR, ADŽMER

Džajpur - palác maharádži

Džajpur - maharádžův palác. Džajpur, od r. 1956 hlavní město spolkového indického státu Radžastán, je se svými asi 2ma miliony obyvatel nejlidnatějším městem severozápadní Indie. Přezdívá se mu též "Růžové město", neboť již nedlouho po svém založení byl od maharádži vydán příkaz, všechny domy natřít na růžovo. Dodnes je jádro starého města celé růžové - nebo spíše oranžové. Město je poměrně mladé, bylo založeno místním mocným maharádžovským rodem z nedalekého Ambéru v 1. pol. 18. stol. Díky své ochotné spolupráci s muslimskými Mughaly vždy prosperovalo a dodnes neztratilo svůj ekonomický i kulturní prim v rámci Radžastánu.


DžajpurŠtuková výzdoba maharádžova paláce v Ambéru - královské pevnosti nedaleko Džajpuru, dřívějšího sídla radžastánské metropole.

Džajpur - Hawa Mahal - palác větrů

Havá Mahal - "Palác větrů" v Džajpuru. Svou fasádou bohatě zdobené průčelí paláce přiléhajícího ke královské rezidenci, mělo zpočátku vedle estetické funkce též důležitou funkci praktickou. Sloužil jako pozorovací kulisa pro dvorní dámy, aby odsud nepozorovaně mohli sledovat dění na hlavní městské bazarové ulici. Dnes je palácová fasáda nejznámější budovou celého města a slouží již jen turistickým prohlídkám. Přesto celková architektura stavby nic neztratila na své orientální okázalosti, nádheře a plýtvavé bohatosti. Vše je opět z červeného pískovce, i jemné mříže v oknech.Amber - hrad maharadži


Luxusní doprava na dřívější pevnost a sídlo džajpůrských maharádžů Ambér. Půlhodinová cesta od silnice do pevnosti po poměrně strmém svahu je možno absolvovat na slonech ovládaných "mahauty". Jízda však stojí přes 200,-Kč na naši měnu a není o nic rychlejší, než jít pěšky. Ale je to krásný zážitek, kymácet se na poklidně se klébajícím slonu, s krásnými výhledy do okolní kulturní krajiny.sloní přeprava
"Náš slon" - zvířata jsou krásně pomalována na čelech, tvářích a chobotech. Indové milují barvy a tvary. Malují si vše, co je možné a estetické - ruce, nohy (hena), čela (santhal), domy, především vstupní dveře a brány, vozidla - ta jsou pomalována jako živé bytosti v pestrobarevných tónech.

AmberMaharádžův palác v Ambéru. Audienční panovnická síň v hlavním traktu paláce. Typické hindské architektonické prvky - sloupy s křížovými hlavicemi, nesoucími plochou kamennou střechu. Vše je bohatě figurálně i ornamentálně zdobeno.

hulmani posvátníHejno hulmanů posvátných. V celém Radžastánu potkáme často celá početná hejna opic hulmanů. Ti jsou na rozdíl od makaků méně drzí a agresívní.
Puškar-posvátné jezírko


Puškár - posvátné centrum Brahmova kultu a očistných koupelí ve svatém jezírku. K místnímu náboženskému centru hinduismu se pojí romantická legenda: bohu Bráhmovi zde spadla květina, jejíž pomocí se pokoušel zabít zlého démona ohrožujícího život na zemi. Na místě dopadu této mocné rostliny vzniklo jezírko, které je dodnes uctíváno jako posvátný okrsek. Věřící sem přicházejí ze širokého okolí se očistit od své škodlivé karmy.indické ženyOpět indické ženy, tentokrát v Puškáru, tedy víceméně na venkově. Při práci (nosí palivo pro domácnost a vaření) a přesto krásně "svátečně" oblečené.indický venkov
Venkovský příbytek s připraveným obchodním vozíkem v pozadí pro prodej v nedalekém městě. Venkovská indická zátiší jsou nesmírně inspirativní jak pro focení, tak pro vnímání orientální atmosféry.ind.venkov
A ještě jednou podobný romantický motiv.

ind. děti


Indické děti v Adžmeru. Děti v Indii se velice rády fotí. Chodí ve skupinách ze školy (většinou v uniformních oblečeních, aby se setřely rozdíly mezi kastami) a kdekoli se v jejich blízkosti zastavítea chcete fotit, hned vám, někdy až příliš ochotně, pózují.Šiva-ind. bůhBůh Šiva. Zde ve zvláštním bronzovém vypodobení, bez jeho proslulého trojzubce. Kobry, které se točí kolem jeho kolen, však neomylně poukazují na jeho osobu.

palácová výzdoba


Jemná a kaligraficky propracovaná výzdoba maharádžova paláce v radžastánském Adžmeru. Zde opět indický národní motiv páva, symbolu převtělování a nezničitelnosti života.palác maharádžiArchitektura radžastánských paláců. Zde Adžmér. Obloučkovité klenby a oblouky, pavlače a výhledové výklenky s bohatým dolním zdobením, vše z kamene (pískovec).

palác


Vnitřní výzdoba paláců. Pestrobarevné nástěnné obrazy z indické hinduistické mytologie je vítaným motivem pro výzdobu vnitřních bohatých místností paláců.