podél GANGY - Lakhnau, Sarnath, Varanasi

indický bezdomovec


Bezdomovec na rušné ulici města Luknov. Pro polední odpočinek by si člověk asi nevybral příhodnější místo. Hlavně že reklama nad ním propaguje humanitární organizaci Červený kříž.


Luknov-muslimský palácLuknov(Lakhnaú, Lucknow) - palácový okrsek. Centrum muslimské moci v severní Indii po úpadku moci Mughalů (od poloviny 18.stol.). Zdejší muslimští vládci, tzv. navábové, zde v 18. stol. vybudovali krásné paláce a mešity, které jsou však stavěny převážně z cihel a malty, a tak slaběji odolávají zubu času nrozdíl od památek v jiných centrech, kde se stavělo z kamene. V luknovské bývalé královské resedenci se za indického protibritského povstání opevnili koloniální Britové. Paláce se staly tím pádem hlavním místem těch nejurputnějších bojů a tak byly značně poškozeny. Dodnes jsou tato poškození památek na mnohých místech znát.Luknov
Indičtí turisté uvnitř luknovského paláce.

Luknov-muslimský palác
Přízemí paláce v Lakhnaú - architektonická hra tvarů, světla a stínu. Stavěno bez jakéhokoli pragmatického využití, jen jako povznášející prostředí pro odpočinek a občerstvení smyslů.Luknov

Místní uklizeč poskytl perfektní možnost pro fotografickou náladovku.
staré a novéStaré a nové. Socha sloního boha Ganéši před moderní reklamovou tabulí. Ganéša je zvlášť oblíbeným hinduistickým božstvem, je to bůh blahobytu a bohatství, bůh který ochraňuje lidské domovy a rodiny, bůh zdárných konců a nadějných nových začátků. Proto bývá velice často malován nad nebo vedle dveří do lidských domovů. Zdá se, že indická "svastika" - rovněž symbol blahobytu a bohatství - je spjata právě s tímto populárním bohem. Sochy hinduistických bohů, jak je na obrázku vidět, bývají ověšena květinovými věnci, často též pomazány olejem, parfémy a barevnými (především oranžovými) přírodními prášky (santalové dřevo, ...). Lidé, kteří chodí kolem se často před sochou zastavují, pokloní se, či jinak uctí boha, či se v soustředěné tichosti nějakou chvíli modlí.

pouliční holičst ví

Pouliční holičství jsou velice častým jevem na indických ulicích. Indové dbají na úpravu své hlavy, nechávají se do hladka holit, rádi nosí zastřižené kníry, též vlasy mají vždy pečlivě upravené a zastřižené. Na obr. patrně syn pouličního holiče na zákaznickém křesle na ulici v Sarnáthu.


budhistický chrámTibetský buddhistický chrám v Sarnáthu. Sarnáth je malé město nedaleko rušného Varanásí na Ganze, kde měl podle tradice osvícený Buddha pronést své první kázání. Dnes je zde mnoho, převážně zahraničních, buddhistických chrámů, které hostí mnichy i věřící poutníky. Historické centrum Sarnáthu je archeologický okrsek, jemuž vévodí obrovská stúpa (mohutný robusní polosloup) s ostatky Buddhy, který zde nechal postavit indický starověký velkokrál Ašóka ve 3. stol. př. Kr. Tento panovník (vládl v letech 273-233 př. Kr.) konvertoval za svého života k buddhismu, podařilo se mu ovládnout většinu území dnešní Indie, postavil mnoho buddhistických chrámů a klášterů, snažil se buddhismus šířit a prosazovat, zanechal kromě jiného po sobě veliké množství nápisů na skalách a na hraničních kamenech, ve kterých nabádá všechny kolemjdoucí k ctnostnému a mírumilovnému životu.
budhistický mnich

Meditující buddhista v Sarnáthu. Je pozoruhodné, že ačkoli buddhismus vznikal a zprvu se i vlivně šířil na území Indie, přesto se nestal větším duchovním náboženstvím v samotné Indii, nýbrž spíše v okolních asijských zemích. Přestože je to jedno z nejlidnatějších světových náboženství (společně s křesťanstvím, islámem, hinduismem), v Indii má jen velice malé zastoupení (kolem 1,5% z celkového počtu obyvatel).
Varanásí-posvátné místo na GanzeVaranásí - pohled z řeky Gangy. Varanásí je nejznámějším a také nejdůležitějším posvátným místem indického hinduismu. Město je velice staré, přinejmenším 4 tisíce let a jako náboženské centrum hinduismu je uctívané již téměř 3 tisíce let. Je pro Evropana fascinující svou hustou náboženskou atmosférou, pro věřícího hinduistu je to místo, kde se může očistnou koupelí nejlépe zbavit své nečisté karmy. Zemřít ve Varanásí a zde se nechat spálit s následným rozptýlením popela do Gangy, znamená víceméně vymanění se z tíživého převtělování (sansára), tedy konečné spásné spojení s bohem (mókša). Údajně se zde denně spálí a rozptýlí v řece několik desítek těl zemřelých. Město bylo podle tradice založeno samotným bohem Šivou a to jej samozřejmě předurčilo k pozdější slavné náboženské kariéře.

Varanásí-sadhuovéSadhuové - svatí muži indického hinduismu. Zde na odpočinku za poledního slunce. Na ghatech (stupňovité vstupy k řece Ganze) potkáte kromě nich samozřejmě i mnoho jiných lidí a aktivit. Na varanásských ghatech se lidé chodí obřadně i čistě hygiencky koupat, zde si perou špinavé prádlo, koupají svá domácí zvířata, najímají si lodičky k projížďce či k rituální koupeli uprostřd řeky, samozřejmě do řeky vytékají splašky z blízských domů. Na samotném dlážděném nábřeží pak potkáte celý kaleidoskop hinduistické společnosti. Od duchovních (jak na obr.) přes různé poutníky a turisty po obchodníky všeho druhu. Je zde možné koupit všemožné druhy látek a oblečení, různé jídelní pochoutky, objednat si projížďku po řece, ale i nechat se "zaručeně profesionálně" namasírovat. Nicméně je dobré si jasně domluvit finanční podmínky již před nabízenou službou, neboť zpočátku může vše nabízené vypadat jakoby za "dobrovolný příspěvek", ale nakonec se dozvíte, že je slušné zaplatit někdy i horentní sumy.

očistná koupel v GanzeJedna z mnohých - těch méně závadných - aktivit na březích Gangy ve Varanásí. Kolem koupaného indického buvola, který se používá jako místní traktor na venkově i ve městech, se po řece plaví množství náboženských obětin božské Ganze - květiny, oleje, vosk, svíčky... Voda je ale neskutečně špinavá, člověk se obává i jen se v ní opláchnout, natož koupat. Na své vyhlídkové projížďce po Ganze jsme potkali i 2 zdechliny zvířat, pravděpodobně kozy. Uprostřed Varanásí je kromě toho denně spalováno několik desítek těl zemřelých, jejichž popel  je shrnován k poslední očistě. Mnozí hinduisté věří, že ten, který zemře a je spálen ve Varanásí, dosahuje okamžitě bez další nutnosti se bolestně znovu převtělovat, mókši, tedy konečné spásy vymanění se ze sansáry (koloběhu života). Pro Evropana je úsměvně či pohoršlivě překvapivé, že tato naprosto hygienicky špinavá voda je prodávána v krásně tepaných malých mosazných vázičkách jako léčivý elixír. Prodavači vás budou přesvědčovat, že tato zázračná božská voda je nejlepším lékem na všechny možné nemoci, ty žaludeční a střevní nevyjímaje. Vnímání hygienických pravidel je zde měřen zcela jinými pravidly.

mešita ve VaranásíMešita uprostřed ryze hinduistického Varanásí. Varanásí má za sebou bezmála 5 tisíc let náboženské tradice. Tato tradice je ryze hinduistická, město je považováno za Šivovo založení, koupel ve zdejší Ganze má zvláštní očistné karmické účinky a spálení zemřelého těla, jak bylo řečeno výše, je nábožensky tím nejvýsostnějším projevem touhy po spáse. Když do sev. Indie začaly pronikat muslimové z Íránu, jejich první dobyvačná tažení byla provázena všeobecným ničením prastarých hinduistických náboženských památek. Varanásí stálo samozřejmě v tomto důrazném šíření nové víry na prvním místě. A tak dnes v tomto 4 tisíce let starém kultovním městě narazíte jen sporadicky na starší chrámy. Přesto náboženská tolerance je zde, alespoň pro neinformovaného turistu, zarážející. Tata mešita navazuje bezprostředně na hinduistické gháty a přitom nemusí být střežena před náboženskými radikály, kteří jistě vědí o neblahé minulosti násilných střetů s cizím muslimským náboženstvím. Vůbec celkově udělá na turistu veliký dojem náboženské snášenlivosti a tolerance, která převážně v Indii panuje. Přes všechna napětí, samozřejmě i v moderní době, se zdá, že Indie díky svým pestrým dějinám, se naučila veliké toleranci pro každé vyznání.