UDAIPUR, RANAKPUR

Udaipur - jezerní paláceUdaipur - další důležité rádžpútské centrum v Radžastánu. Je centrem a následovníkem víceméně nejstarší rádžpútské říše zvané Mévarská, která ve svém panovnickém rodu trvá nepřetržitě již od konce 6.stol. Samotný Udajpur však byl založen až v 16.stol. r. 1560. Je to výstavné město na břehu jezera Pičola, uprostřed samého jezera jsou též palácové stavby, dnes s turistickými zařízeními (hotely, restaurace). Dnešní maharána (tradiční název místního maharádži) - potomek slavné mévarské dynastie - je stále ještě vlastníkem nádherných budov, kde pouští turisty a návštěvníky na prohlídku paláce, případně přímo k ubytování v luxusních hotelích. Kasírované peníze používá na charitativní (podpora nemocnic, ústavů) či sociální (vzdělání, ekologie) programy. Je dodnes místními obyvately velice ctěn. Na snímku vodní palác na jezeru Pičola, v pozadí hřeben pohoří Araválí.
venkovská práceVenkovské práce nedaleko Udaipuru, po cestě směrem ke Kumbalgarhu. Na snímku čerpání zavlažující vody pro venkovská pole.

Kumbalgarh - pevnost

Pevnost Kumbalgarh. Obrovská pevnost uprostřed pohoří Araválí, asi 80km severně od Udaipuru. Na snímku část masívního opevnění a několika hinduistických chrámů uprostřed pevnosti. Pevnost nechal zbudovat v 15.stol. mévárský vládce Kumbha, který se proslavil stavbou ještě několika desítek podobných, i když menších, pevností. Nebyla ve své historii nikdy dobyta, jen jedinkrát z Akbara Velikého , kterému se podařilo otrávit zdroj pitné vody pro pevnost. Při pohledu na obrovskou rozlohu opevněného prostoru, jímá člověka úžes nad asijskou zálibou v obrovských stavbách. Celý pahorek je obehnán asi 35 kilometrovou kyklopskou hradbou.

Ranakpur - džinistický chrám

Ránakpur - džinistický chrám mezi Udaipurem a Kumbalgarhem.  Je to největší džinistický chrám v celé Indii, vystavěný po r. 1439, kdy  pozemek  džinistům daroval  již shora jemnovaný vládce Kumbhal. Džinisté zde vystavěli nádherný chrám obrovský rozlohou a jedinečný svou sochařskou a ornamentální výzdobou - viz dále. Vše je tesáno do bílého mramoru. Člověk si doslova připadá jako v pohádce.


RanakpurNádherný jemný reliéf nad vstupní předsíní na stropě. Bílý mramor je zde vystřídán růžovým, který nese krásný ornament, který působí přímo velice moderním dekorativním dojmem.
RanakpurPřekrásná kamenická výzdoba stropu nad hlavní "lodí" chrámu. Opět nesmírně propracovaná jemná ornamentika, střídaná postavami džinistických náboženských postav na zdobených konzolích.

Ranakpur


Jeden ze 1444 sloupů v chrámu. Sloupový les uvnitř chrámu je opět mystickou součástí působivosti celé stavby. Jediné dva sloupy nejsou stejné, jak postavy, tak ornamenty, se sloup od sloupu originálně odlišují.


Ranakpur


A zde mohutný "les" sloupů v jedné z mnoha "uliček" uprostřed posvátného komplexu. Zde je dobře vidět, že mistři kameníci si dávali záležet, aby každý sloup byl jedinečný.
RanakpurJedna z bočních "kaplí" obrovského mramorového prostoru.
Ranakpur
A ještě jednou pohled na ústřední stropní mramorovou výzdobu chrámu. Nechce se věřit, že jemné a nesmírně složité figury a ornamenty  jsou vytesány z tvrdého mramoru.RanakpurV bezprostřední blízkosti obrovského chrámu jsou ještě menší džinistické svatyně s pečlivě pěstěným prostředím.