krakov


Krakov - moderní ztvárnění krakovského draka na pobřeží Visly pod Wawelem. Za ní je hluboká a rozsáhlá vápencová jeskyně. Podle legendy zde sídlil drak, jehož bylo třeba přemoci před založením města. Tohoto nelehkého úkolu se hrdinsky zhostil vůdce západoslovanského kmene Vislanů Krak. Svým jménem pojmenoval i samotné město, jehož se stal prvním knížetem - Krakov - Krakovo město.KrakovKrálovna Hedvika, dcera Ludvíka I. z Anjou, polského krále, řečená svatá. Tato panovnice, která nějaký ča ke konci 14. stol. vládla Polsku, byla z politických důvodů v r. 1386 provdána za litevského knížete Jagella, který se po sňatku se zbožnou polskou královnou věnoval christianizaci Litvy. Hedvika zemřela r. 1399 v pověsti svatosti. R. 1997 při návštěvě papeže Jana Pavla II. byla prohlášena za svatou. Na obrázku mramorový sarkofág, zhotovený r. 1908 - krakovská katedrála. Opodál na zdi katedrály visí krucifix "černého Krista", před kterým podle podání trávila královna Hedvika polská dlouhé chvíle modlitby. Je uctívána jako patronka Polska.Krakov

Hlavní věž krakovské katedrály na Wavelu. V katedrále jsou pochováni četní polští králové. Katedrála byla do dnešní podoby vystavěna ve 14. stol polským králem Vladislavem Lokýtkem, od této doby byli téměř všichni polští králové korunováni i pochováváni právě zde. V 18. stol. ztratilo polsko svou samostatnost, od této doby sloužila katedrála jako pohřebiště pro národní hrdiny a umělce.
Krakov

Židovští věřící v ulicích starého Krakova. Židovská čtvrť v Krakově byla světově známá svými dějinami a kulturním životem. Ve 14. stol založil polský král Kazimír vlastní městečko blízko Krakova, které pojmenoval Kazimieř, kde usídlil početné židovské obyvatelstvo. Městečko později splynulo s Krakovem, jako jeho součást. Za nacistické okupace bylo židovské obyvatelstvo téměř dokonale vyvražděno, v moderní době byly alespoň nejdůležitější objekty restaurovány.Krakov
Krakovský "rynek" - hlavní tržní náměstí. Založeno jako střed kulturního, společenského a obchodního života královského města již ve 13. stol., zůstalo centrem Krakova dodnes. Na fotografii renesanční rozsáhlý dům s velikým podloubím, který dříve sloužil jako soukenná tržnice (trh s látkami a textilními výrobky). Dům byl postaven již ve 13. stol., přestavěn byl v 16. stol. po zničujícím požáru. Dnes zde najdete malé bchůdky se suvenýry, kavárny a v poschodí výstavní sály. Mohutná věž upomíná na bývalou gotickou radnici, po níž zbyla pouze výstavná věž s barokním zakončením. Budova radnice byla stržena v 19. stol.


Wadovice


Wadovice - rodný dům minulého papeže Jana Pavla II. Zde v poschodí vpravo žila rodina Wojtylů, zde vyrůstal Karol W., který se později stal knězem, krakovským biskupem a nakonec papežem. Dnes je celý byt v poschodí přístupný pro poutníky i turisty, vstup je zdarma.


Wadovice
Socha Jana Pavla II. před farním kostelem ve Wadovicích. Zde byl malý Karel pokřtěn, sem chodil na bohoslužby, tady ministroval. Kostel je přímo naproti (přes ulici) domu Wojtylů.Osvětim

Osvětim - nacistický vyhlazovací koncentrační tábor. V letech 1940 (započetí stavby) - 45 (leden - vstup sovětských vojsk) zde byla v provozu hrůzná "továrna na smrt", ve které bylo plánovitě a s děsivou důsledností zavražděno 2-4 milióny lidí. Především zde byli zabíjeni Židé, kromě nich však také různě hendykepovaní lidé, političtí vězni, váleční zajatci, Rómové. Dodnes celý obrovský areál dýchá bezohlednou chladnou krutostí, kterou dokáže člověk ve své nenávisti a pýše ďábelsky vymyslet, aby se zbavil nepříjemného konkurenta, či obtížného společníka.Osvětim


Spalovací pece na mrtvá těla povražděných (většinou smrtícím plynem cyklónem B). Za pecmi kancelář, kde se zapisovala jména mrtvých a spálených, ještě kousek vedle větší sklad na uhlí, jehož pomocí byla mrtvá těla spalována, a rozsáhlá místnost před vstupem k pecím je pověstná "sprchová hala", kde byli lidé hromadně vražděni plynem.

MazuryMazurská jezera - severovýchod Polska s nádhernými velikými jezery, kde stále ještě zachovalá příroda tvoří krásnou kulisu ke koupání. Dříve, v době komunismu, poměrně hojně navštěvovaná rekreační oblast, dnes již značně opuštěná (byli jsme tu v srpnu a turisty jsme potkávali mimo větší města jen střídmě). Blízko této krásné přírodní oblasti je již hranice Polska s Litvou.