Saaremaa     SaaremaaA zde jsme již na velikém baltském (pod Estonsko patřícím) ostrově Saaremaa. Na těchto dvou obrázcích je interiér gotického biskupského hradu v Kuressaare, hlavním městě celého ostrova. Biskupský hrad byl vystavěn v polovině 14. stol. a je dodnes téměř dokonale zachovalý ve své středověké podobě. Strohost a zároveň prostá elegance chodeb i místností dýchne na každého návštěvníka atmosférou středověké duchovní křesťanské slávy tehdejšího Pobaltí.

Saaremaa         SaaremaaMeteoritový kráter v Kaali (ostrov Saaremaa). Hlavní přírodní anomálie ostrova leží nedaleko od hl. města Kuressaare. Na pohled dokonalé kruhovité jezírko je pozůstatkem po prudkém dopadu meteoritu (hmotnost kolem 80 tun, rychlost dopadu kolem 20km/hod), který ostrov zasáhl kolem r. 1500 př. Kr. Dnes tvoří místo chráněné přírodní pásmo a zároveň romantické zákoutí ostrova.

SaaremaaStará románská křtitelnice (patrně již ze 13. stol.) v kostele ve vesnici Karja.

Saaremaa           Saaremaa

Saaremaa       Saaremaa
Vnější vzhled a vnitřní bohatá (na svou dobu) kamenná sochařská výzdoba jednoho z prvních křesťanských svatyní v Pobaltí, která se věrně dochovala až do dnešních dnů. Vlevo nahoře, stejně jako dolní obrázky z vnitřní výzdoby a vnějšího, do zdi kostela zasazeného kamenného reliéfu ukřižování Krista, je ze středověkého kostela v Karji. Pravý obr. kostelního průčelí je z jiného, stejně starého kostela na ostrově. Na kamenném reliéfu vpravo dole je nak Kristovým křížem stylizovaný kříž Mečových rytířů, spolu s hvězdou jako symbolem pro Pannu Marii (zcela nahoře ).

Saaremaa       Saaremaa

Saaremaa
Větrné mlýny v Angle, dole skanzenově opravený domek jako ukázka původních historických stavení na ostrově. Dřevěné větrné mlýny různého typu (dánský, holandský) pocházejí převážně z 19. stol. Angla, kde jsou dnes mlýny skanzenově vystaveny, je velice větrným místem. Mlýny poháněné větrem zde byly již v 18. stol., lidé z celého ostrova sem přinášeli své obilné výnosy, aby zde byly vymlety na pečivovou mouku.