TallinnTallinn - hlavní město Estonska se svými téměř 500 tisíci obyvatel. Malebné, starobylé uličky nově opraveného historického centra Tallinnu se štíhlou věží renezanční městské radnice v pozadí. Tallinn byl původně městem založeným a vystavěným Dány, kteří ve 13. a začátku 14. stol. vládli v severovýchodním Estonsku. Asi v polovině 14. stol. byl předán spolu s jinými severními pobaltskými državami Dánů Livoňskému rytířskému řádu, který město spravoval až do pol. 16. stol., kdy připadl jako následek "livoňské války" (se Švédy) Švédské koruně. Tato doba (13-16. stol.) byla zvlášť příznivá pro rozvoj a bohatnutí města. Město bylo důležitým členem hanzovního obchodně námořního spolku, zaručovalo pro ostatní západnější Evropu obchodní a námořní styk s východem - především se svým sousedem Novgorodem. Na začátku stol. 18. byl Tallin dobyt carským Ruskem a od té doby až do konce 1. světové války zůstal v ruském područí. Krátká epizoda samostatnosti mezi dvěmi světovými válkami byla ukončena r. 1941 obsazením nacisty, které bylo ke konci války vystřídáno okupací sovětskou, která skončila až začátkem 90. let. Tallinn dělá svou atmosférou dojem západního bohatého města, bylo v posledních letech velkoryse renovováno, pohybuje se vněm množství zahraničních turistů.Tallinn

Pouliční turistický ruch v Tallinnu. Ve městě narazíte na mnohé restaurace, kavárny a společenské domy, které se snaží znovu uvést mezi návštěvníky atmosféru starého renezančního života. Na snímku pouliční obchůdek se sladkostmi s historicky oděnou obsluhou.TallinnDómský pahorek s ruským pravoslavným katedrálním chrámem Alexandra Něvského. Svou velikostí předčící všechny ostatní stavby na dómském hradním pahorku, s bohatým vnějším i vnitřním zdobením, byla ortodoxní ruská katedrála vystavěna mezi lety 1894-1900 jako symbol ruské nadvlády a zároveň bezohledné rusifikace celého města. Alexandr Něvski, jemuž je katedrála zasvěcena, byl významným novgorodským knížetem a slavným vojenským vojeůdcem 13. stol. Porazil a zhnal Švédy při dobývání Newy (dnešní Petrohrad) r. 1240 a o dva roky později zničujícím vátězstvím nad řádem Německých rytířů na zamrzlé hladině Čudského jezera, zajistil opuštění plánů řádu dobývat další území v ruském vnitrozemí. V pravoslavné církvi je Alex. N. uctíván jako svatý a v ruských dějinách platí za jednoho z nejslavnějších hrdinů národa.

Tallinn       Tallinn
Opevnění hradu na dómském vrchu, spolu se slavnou středověkou věží zvanou "Dlouhý Heřman" (vpravo). Věž i opevnění byly povětšinou stavěno Livoňským řádem, který hrad již od 13. stol obýval, nicméně hradní křídlo u "Dlouhého Heřmana" ve své dnešní podobě pochází až z konce století 15.

Tallinn       Tallinn
Historické centrum Tallinnu z dómského pahorku. V pozadí vždy tallinský baltský přístav s kotvícími loděmi, na levém obrázku siluetě města vévodí bílá štíhlá věž kostela sv. Jana, vpravo mohutnější věž kostela sv. Michala.

Tallinn


Ruský vkus v prodávání suvenýrů se zajisté ani v Tallinnu nezapře. Uvnitř obchůdků se suvenýry však naleznete veliké množství různobarevných jantarových ozdob, panenky ve starých národních krojích, keramiku a jiné výtvarné výrobky ztvárňující něco typicky tallinnského či estonského. Suvenýry se však nezdají být laciným kýčem.

Tallinn"Tlustá Markéta" - mohutná bašta střežící přístavní bránu. Tato pověstná opevněná věž byla  postavena v pozdněgotickém slohu mezi lety 1518-29. Dnes je čtyřposchoďový interiér domovem muzea námořní plavby.

Tallinn      Tallinn      Tallinn

Tallinn         TallinnTallinnské domovní dveře a portály. Vděčným fotografickým objektem v tallinnském starém městě jsou roztodivné portály a domovní dveře. Jejich rozmanitost, barevnost, různorodost zaujmou každého návštěvníka. Svým stylovým a precizním ztvárněním uvádějí člověka do různých epoch dějin města. Zde jen několik z nich.

Tallinn
Hrdá štíhlá věž pozdněgotické tallinnské radnice. Tallinnská radnice vévodí hlavnímu náměstí v historickém centru města. Byla vystavěna během let 1402-04 a dodnes se jedinečně zachoval její původní ráz. Štíhlá osmiboká věž byla korunována raněbarokní střechou z 1. pol. 17. stol. a na svém vrcholu nese plechovou figuru "Starého Tomáše" - městského středověkého služebníka, ktarý se stal v tomto svém ztvárněním jakýmsi symbolem celé estonské metropole.