SinisSan Giovanni di Sinis - raněrománský kostelík ze 6. století je pravděpodobně nejstarším křesťanským chrámem na Sardinii. Leží blízko poloostrovního výběžku do moře (níže), kde bylo do roku 1070 relativně veliké město Tharros (20km západně od Oristana), jehož ruiny jsou dodnes dobře zachovalé.

Capo S. Marco


A zde je severozápadní pobřeží poloostrůvku Sinis se svým krásným, i když velice neklidným (silný vítr, veliké vlny) pobřežím.


C.S.Marco

Rozbouřené vlny se zapadajícím sluncem - ze stejného místa.


C.S.Marco
Pohled směrem na jih, kde starověké město Tharros leží. Na horizontu je skalnatý ostroh, na jehož nejvyšším pahorku je postavena středověká opevněná bašta.


C.S.Marco

Několik snímků pro atmosféru zdejšího krásného místa.


C.S.Marco


Pohled směrem do vnitrozemí - k Oristanu.


C.S.Marco
Slunce se pomalinku přibližuje k obzoru - je kolem 19.00hod a poměrně chladno.


C.S.MarcoAni takto rozbouřené vlny nebyly pro některé z nás překážkou, aby se i v chladném silném větru nevykoupalo.


C.S.Marco

Klasický západ slunce nad mořem - foceno od tvrze.


C.S.MarcoNa opačnou stranu je vidět celý úzký pevninový výběžek, který chrání východní stranu poloostrova od silnýh větrů. Právě tam bylo vystavěno starověké město Tharros, které bylo obydleno po celou dobu od 8. stol. př. Kr. do r. 1070 po Kr.

AlgheroAlghero - rušné přímořské městečko na severozápadě ostrova. Zde využíváme poslední příležitosti, abychom si nakoupili suvenýry, jež nás budou i nadále upomínat na tento nádherný ostrov. Nabídka je hojná! A nad to má městečko opravdu krásnou starobylou atmosféru. Ve 14. stol bylo město dobyto a získáno Španěly, kteří jej náležitě stavebně "vyšperkovali", tekže se mu začalo říkat Barcelonetta (malá Barcelona).

Capo CacciaCapo Caccia ("Lovecký mis") na severozápadním výběžku ostrova. Zde činíme poslední zastávku před odjezdem ze Sardinie. A stojí za to! Výběžek do moře je tvořen mohutnými vápencovými deskami, které se kdysi zlomily a naklonily a dnes tvoří krásný přírodní útvar.

Capo Caccia
Celý zlom je na své nejvyšší hraně kolem 150m vysoký a spadá kolmo do tmavomodrého moře. Kolem jakoby rozházené skalnaté balvany uprostřed mořské hlubiny.


Capo Caccia

Zde je dobře vidět sráz spadající do vody, doprava pak pozvolný svah na druhou stranu neširoké šíje.


Capo Caccia
Ještě detailní pohled na jeden ze skalních balvanů uprostřed neklidného moře - a ...


Capo Caccia... a s tím se loučíme s tímto přírodně krásným a dosud do značné míry turisticky neobjeveným ostrovem. CIAO SARDINIA...!